C
picture loading error handler

Cumhuriyet Edebiyatı Yazar-Eser

741 thought(s)741
thoughts
22 readers
New
Mert Çakır
Get

Öğretici Metinler

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir

Beş Hececiler

Öz (Saf) Şiir

Yedi Meşaleciler

Serbest nazım ve toplumcu şiir

Garip Şiiri (Birinci Yeni)

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

Maviciler

Hisarcılar

2.Garip şiiri (2. Yeni)

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiiri

1980 Sonrası Türk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri

Roman: Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Sanatçılar

Roman: Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar

Roman: Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Sanatçılar

Roman: Modernizmi Esas Alan Sanatçılar

Roman: Postmodern Sanatçılar

Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)