Abdülhak Hamit Tarhan (Şair-i Azam) •Divan şiirinin klasik yapısını kıran ilk şairdir •Batı nazım şekli formlarını ilk kullanan şairdir. ○İlk kafiyesiz (uyaksız) şiiri yazmıştır. (Validem) •Eserlerinde ölüm metafizik gibi içsel duygular yer alır. — •Romantizmden etkilenmiştir. •Dramatik tiyatrolar yazmıştır. ○Türk edebiyatının ilk pastoral (doğa) şiirini yazmıştır. (Sahra) ○Eşi Fatma Hanım'ın ölümüyle metafiziği ön plana çıkaran şiiri Makber şiiridir. •Tiyatroları okunmak içindir. •Victor Hugo ve Shakespeare'den etkilenmiştir.

picture loading error handler
59 thought(s)59

Tanzimat edebiyatı Türkçe

11.sınıflar için
Get

Explore more quotes

Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır