Ahmet Mithat Efendi (Yazı Makinesi •Neredeyse her konuda eser yazdı. •Eserlerinde kesinti yapmış, her konuda bilgi vermiştir. •Şinasi ile beraber dilde sadeleşmeyi başarmıştır. •Servet-i Fünun yazarlarını Dekadan diye suçlamıştır (eleştiri) •Doğu Batı çatışması,günlük hayat, toplumsal problemler konusudur — ○İlk Öykü >Letaifi Rivayat ○İkinci Öykü >Kıssadan Hisse ○İlk polisiye roman >Esrar-ı Cinayet ○Romanları >Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey İle Rakım Efendi. ○Önemli eserleri >Bedir, Devir, Tercüman-ı Hakikat ○Tiyatroları >Açık Baş, Çengi, Çerkez Özdenleri

picture loading error handler
59 thought(s)59

Tanzimat edebiyatı Türkçe

11.sınıflar için
Get

Explore more quotes

Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır