Anlatmaya Bağlı Olay Çevresinde Gelişen Edebi Tür Özellikleri •Öykü ve romanda Batılı anlamda olgun eserler yazıldı. •Psikoloji biliminden yararlanıldı. •Romanlarda olaylar ve kişiler İstanbul'dan seçilmiş, öykülerde İstanbul dışına da çıkılmıştır. •Hikayelerde dil romana göre daha sadedir — •Bu dönemde gazete ve tiyatro gerilemiş, şiir, roman, öykü ve dergi öne çıkmıştır.

Get

Explore more quotes