Fecri Ati •Serveti Fünun edebiyatına karşı çıkmışlardır ama yenilik getirmemişlerdir. •Serveti Fünuncuları yeteri kadar batılı olmadıkları için eleştirmişlerdir •Sanat sanat içindir •Dilleri ağırdır •Biçimcilerdir •Aruz kusursuz kullanmıştır — •Konu bireysel aşk, doğa,melankoli •Çoğu sanatçı Milli Edebiyata geçip ünlenmiştir. •Sanat kişiye özeldir •Tercüme odaları kurup yabancı eserleri çevirmek istemişler. •Sanatla ilgilenen genç yazarların desteklenmesini sağlamak istemişler. •Halk kütüphaneleriyle halk eğitimi amaçlanmıştır.

Get

Explore more quotes