Hüseyin Cahit Yalçın •Realizm etkisindedir. •Dili dönemine göre sadedir. •Yeni edebiyat anlayışını savunan makaleler yazmıştır. ○Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi Serveti Fünun dergisinin kapanmasına sebep oldu. ○Roman >Hayal içinde, Nadide ○Eleştiri >Kavgalarım — ○Hikaye >Hayat, Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri, Niçin Aldatırlarmış. ○Anı >Edebi Hatıralar, Malta Adası'nda.

Get

Explore more quotes