• İlk şiir çevirisi — • Tercüme-i Manzume Yazan: Şinasi La Fontaine'den çevrilmiştir

picture loading error handler
59 thought(s)59

Tanzimat edebiyatı Türkçe

11.sınıflar için
Get

Explore more quotes

Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır