Nabizade Nazım •Realizm ve Natüralizm etkisinde. ○Karabibik ilk köy romanıdır. ○Zehra ilk psikolojik roman denemesidir. ○Heves ettim şiir kitabıdır. ○Yadigarlarım, Sevda, Hasba, Hala Güzel öykü türündeki yapıtlarıdır.

picture loading error handler
59 thought(s)59

Tanzimat edebiyatı Türkçe

11.sınıflar için
Get

Explore more quotes

Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır