Namık Kemal (Vatan Şairi) •Toplum için sanat anlayışındadır. •Dilin sadeleşmesi taraftarıdır. •Genellikle aruz ölçüsü kullanmıştır. •Şiirlerini heyecanlı bir söylevci edasıyla yazmıştır. •Romantizm etkisindedir. •Vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik konularıdır. •Şiir, eleştiri, biyografi,roman türü — ○Batılı anlamda anı türünün ilk örneği >Magosa Mektupları ○Makale >Vatan Makalesi ○İlk eleştiri kitabı >Tahrib-i Harabat ○İlk tarihi romanımız >Cezmi ○İlk edebi romanımız >İntibah ○Sahnelenen ilk tiyatro >Vatan Yahut Silistre ○Tiyatroları>Gülnihal, Akif Bey, Kara Bela,Zavallı Çocuk, Celaleddin Harzemşah

picture loading error handler
59 thought(s)59

Tanzimat edebiyatı Türkçe

11.sınıflar için
Get

Explore more quotes

Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır