Recaizade Mahmut Ekrem (Üstat Ekrem) R.E.M •Batı tarzı edebiyatı savunmuştur. •Kulak için kafiye anlayışındadır. •Şiirde romantizm, roman ve öykülerinde realizm etkilidir. •Serveti Fünun oluşumunu sağladı. •Sanat sanat içindir anlayışındadır. •"Her güzel şey şiirdir" görüşüyle Türk şiirinin konusunu genişletti. — ○İlk realist roman > Araba Sevdası ○Edebiyat öğretimi > Takdir-i Elhan ○Tiyatroları > Atala, Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat ○Şiirleri > Nağme-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Pejmürde, Zemzeme ○Hikayeleri > Muhsin Bey, Şemsa ○Eleştiri > Takdir-i Elhan

picture loading error handler
59 thought(s)59

Tanzimat edebiyatı Türkçe

11.sınıflar için
Get

Explore more quotes

Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır