Şemsettin Sami •Devrin en büyük dil bilginidir. ○İlk romanımız >Taaşşuk-u Talat ve Fitnat ○Kamus-u Turki adlı eseri yazmıştır.

picture loading error handler
59 thought(s)59

Tanzimat edebiyatı Türkçe

11.sınıflar için
Get

Explore more quotes

Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır