Şinasi (İlklerin Şairi) •Fransız edebiyatından etkilenmiştir. •Edebiyat kavramını kullanan ilk kişidir. •Dilin sadeleşmesini savunur. •Halk için sanat görüşündedir. ○Şiir kitabı >Muntehabat-ı Eşar ○İlk tiyatro >Şair Evlenmesi ○İlk özel gazete >Tercüman-ı Ahval — ○İkinci özel gazete > Tasvir-i Efkar ○İlk makale >Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi ○İlk şiir çevirisi > Tercüme-i Manzume (La Fontaine) ○İlk folklorik çalışma > Durub-u Emsali Osmaniyye

picture loading error handler
59 thought(s)59

Tanzimat edebiyatı Türkçe

11.sınıflar için
Get

Explore more quotes

Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır