Süleyman Nazif •Namık Kemal geleneğine bağlı kalmıştır •Vatan ve millet sevgisini canlı ve ahenkli bir dille işledi. ♦İstanbul'un işgali üzerine yazdığı Kara Bir Gün makalesiyle tanındı. ♦Eserleri >Gizli Figanlar, Fırak-ı Irak, Batarya ile Ateş, Malta Geceleri (Şiir, nesir), Çal çoban çal (nesir)

Get

Explore more quotes