Ziya Paşa (İkilemlerin Şairi) •Şiirleri divan edebiyatı tarzındadır. •Genellikle aruzu kullanmıştır. •Romantizm akımı etkisindedir. •Hak, Hürriyet, adalet gibi konuları işlemiştir. •Biçimce eski içerikçe yenilikçidir. •Dönemin idarecilerine yönelik hicivler yazmıştır. ○Şiir >Eş'ar-ı Ziya — ○Antoloji >Harabat (divan edb. +) ○Makale >Şiir ve İnşa (halk edb. +) ○Hiciv >Zafername ○Anı >Defter-i Amal ○Mektup >Veraset Mektupları ○Düzyazı >Rüya ○Terkib-i Bent / Terci-i Bent ○Yurt dışında çıkarılan ilk gazete > Hürriyet (Namık Kemal ile)

picture loading error handler
59 thought(s)59

Tanzimat edebiyatı Türkçe

11.sınıflar için
Get

Explore more quotes

Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır