Webcitagram

Entoderm (inneres Keimblatt) — Vegetationssphäre, Spiritus naturalis, Dem Lunaren Prinzip zugehörig

Get

Explore more quotes

Kat