Webcitagram

Ви можете повторити цитату / думку за допомогою кнопки: "🔁", нижній центр. Потім картка буде показана вам знову через оптимальні проміжки часу, поки ви не інтерналізуєте її. Нижче також, коли. Тепер натисніть «Повторити».

picture loading error handler
7 thought(s)7

Вступ до MindZip

Інструкція
Вступ
Навчання
Повторення
Get

Explore more quotes