Webcitagram

سل قاهر الفرس ةوالرومان هل شفعت***له الفتوح وهل أغنى تواليها***غزا فأبلى وخيل الله قد عقدن***باليمن والنصر والبشرى نواصيها***واستقبل العزل في إيان شطوته*** ومجده مستريح النفس هاديها

0
حافظ إبراهيم
picture loading error handler
219 thought(s)219

النفس

الحرية
الصلاح
النفس
الامانة
الاخلاص
Get

Explore more quotes

مصطفى لطفي المنفلوطي
ماركوس أوريليوس.
أبو سليمان الداراني