Poliglicatín 910 (VICRYL) absorción ? Filementos? Reacción tisular ? Uso ? — Material sintético Mulitifiolamento Reacc. tsi. Baja resistencia a tracción 21-30 d. Para sututras dérmicas, profiundas, vasos, tej subcutáneo. Reabsorción: 60-90d.

picture loading error handler
9 thought(s)9

Explore more quotes

Alejandro Acosta