picture loading error handler

Pozitívny pohľad na život

28 thought(s)28
thoughts
1 readers
New
Lenka Balušíková
Get

Zmysel života je cieľ, ktorý ľudia vytyčujú svojmu životu. Kto som a kam smerujem?

Zmysel života je cieľ, ktorý ľudia vytyčujú svojmu životu. Kto som a kam smerujem?
Život
Krása
Pozitívne
Svet
Ľudia

Kapitola 1: Rada nad zlato

Kapitola 2: Kým je život, ostáva nádej