Webcitagram

Завжди починай з маленького, а потім іди до виликого.

picture loading error handler
8 thought(s)8

Як захопитися LEGO?

З LEGO збуваються мрії

Explore more quotes