Criterios Dx. Sinusitis — Criterios mayores 1. Rinorrea purulenta anterior o posterior 2. Obstrucción nasal Criterios menores 1. Acompañan sintomas claseicos: Fiebre 2. Otalgia, faringalgia , halitodsos, cefalea, anosmia, cacosmia,epistaxis, tods.

Explore more quotes

Angela Delgado
Angela Delgado
Angela Delgado
Angela Delgado
Angela Delgado
Angela Delgado
Angela Delgado