Första (Premier)
Fråga (Question)
Hej ! (Bonjour)
Fröken (Mademoiselle, maîtresse)
Hur mår du ? (Comment vas-tu ?)
Idag (Aujourd'hui)
Jag mår bra (Je vais bien)
Tack (Merci)
Men (Mais)
Jag har (J'ai)