9 “Sắp xếp sự chuyên nghiệp của bạn và những mục tiêu cá nhân hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất.” - Chris Guillebeau, nhà du lịch vòng quanh thế giới Hãy giữ đúng trọng tâm công việc. Tham gia vào những hoạt động mà có thể tác động đến cả cuộc sống cá nhân cũng như công việc chuyên môn của bạn.

picture loading error handler
25 thought(s)25

25 bí quyết quản lý thời gian hợp lý dành cho giới trẻ mà bạn nên biết

Nhà thiết kế Étienne Garbugli dành hầu hết quãng thời gian tuổi đôi mươi của mình để làm việc chăm chỉ và đạt được thành công. Nhưng khi ông ta già đi, ông đã học được những cách tốt hơn để sắp xếp lượng công việc cũng như lịch trình của ông mỗi ngày. Nguồn: businessinsider.com
Get

Explore more quotes