Điều quan trọng là chúng ta phải cảm thấy ta đang trưởng thành (nếu ta thực sự đang trưởng thành mà không cảm nhận được điều ấy, thì cũng không thể thoả mãn được nhu cầu của bản thân). Hãy ghi lại 3 điều mà mình học được mỗi ngày

Get

Explore more quotes