Μια γυναίκα προτιμάει πάντοτε το παιδί της από τον άνδρα της.

0
Μίλαν Κούντερα

Explore more quotes