Τα παιδιά σου θα σου κάνουν ό,τι έκανες στους γονείς σου.

0
Θαλής ο Μιλήσιος

Explore more quotes