Webcitagram

I. Fiber optik kabloda ışık tam yansıma yaparak ilerler. II. Sıcaklığı artan havanın kırıcılık indisi küçülür.

F
picture loading error handler
8 thought(s)8

Fizik

Ders
Get

Explore more quotes

Device:36fc3220 39b3 440d a34c 612d04ae23cf128613 okwbj7.aid09evcxr
Mert Samancı
Device:36fc3220 39b3 440d a34c 612d04ae23cf128613 1alsj6z.mjx57gy14i
Mert Samancı
Device:36fc3220 39b3 440d a34c 612d04ae23cf128613 fmbqs8.70ho9u23xr
Mert Samancı