Diferencia entre toracotomía de urgencia y toracotomía de reanimación

A
picture loading error handler
45 thought(s)45

Abcx

abc

Explore more quotes

Alejandro Acosta
Alejandro Acosta
Alejandro Acosta
Alejandro Acosta
Alejandro Acosta
Alejandro Acosta
Alejandro Acosta
Alejandro Acosta
Alejandro Acosta
Alejandro Acosta
Alejandro Acosta