Webcitagram

7a. het streven naar grondrechten en naar politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie

K
picture loading error handler
21 thought(s)21

Kenmerkende aspecten

Geschiedenis
GS
kenmerkende aspecten
examen 2020
geschiedenis

Explore more quotes