7a. rationeel optimisme en toepassing van verlicht denken

K
picture loading error handler
21 thought(s)21

Kenmerkende aspecten

Geschiedenis
GS
kenmerkende aspecten
examen 2020
geschiedenis

Explore more quotes