Webcitagram

Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.

0
René Descartes
picture loading error handler
24 thought(s)24

Priateľstvo

A kto je to vlastne priateľ? Priateľ je ten , ktorý pozná Tvoju minulosť , verí v Tvoju budúcnosť a má ťa rád takého , aký si v prítomnosti.
Priateľstvo
Priateľ
Kamarát
Friendship

Explore more quotes