Webcitagram

Život by mal byť popretkávaný mnohými priateľstvami. Milovať a byť milovaný je najväčším šťastím bytia.

0
Sydney Smith
picture loading error handler
24 thought(s)24

Priateľstvo

A kto je to vlastne priateľ? Priateľ je ten , ktorý pozná Tvoju minulosť , verí v Tvoju budúcnosť a má ťa rád takého , aký si v prítomnosti.
Priateľstvo
Priateľ
Kamarát
Friendship

Explore more quotes