Webcitagram

Tiña pedis Azoles en crema o polvos Sobreinfección: cicloprixolamina, econazol, oxiconazol Sistémico: itraconazol 200mg 1x2x7

D
picture loading error handler
9 thought(s)9

Dermatología

Tratamientos
Medical
treatment
dermatology
Spanish
Get

Explore more quotes