Webcitagram

Itt küzdtenek honért a hõs Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai.

V
picture loading error handler
14 thought(s)14

Vörösmarty Mihály - Szózat

szózat
magyar
vers
poem
hungarian

Explore more quotes