Webcitagram

Na: - Osmotik basıncın ayarlanmasında görevli - Vücutta bulunan sodyumun ¼’ü kemikte bulunur. K: - Sinirsel iletimde etkili - Kasların uyarılmasında görevli Cl: - Osmotik basıncı ayarlar. - Na ve Cl metaboliz. birbirine bağlı — P: - Nükleik asitlerin ve ATP’nin yapısında da bulunur. - Parathormon kemiklerden kana fosfat geçişini hızlandırır. Mg: - Kemiklerde, kaslarda ve sinirsel dokularda bulunur. Fe: - Hemoglobinin fonksiyonel bir parçasıdır.

picture loading error handler
22 thought(s)22

YKS Biyoloji

(güncelleniyor~)
Biology
Biyoloji
Sınav
Tyt
Yks
Ygs
Lys
Lise
Sınıf
Konu
Get

Explore more quotes

Device:c87df974 ee94 4e0c 9025 55a969be013221848 1skt70g.e9jyodpldi
Aydan Şahin