Democrazy — Staatsvorm waarin het volk denkt iets te zeggen te hebben

0
Democrazy
W
picture loading error handler
21 thought(s)21

Woordenschat

Nieuwe NL woorden
nieuwe woorden
woordenschat
Get

Explore more quotes

Hot Airbek
Heimatchange
Orkestbak
Wraktuur
Psycholieg
Dramaturk
Vakman
Programscheur
Dier-en-vriend
Misbaar
Beffiaan
Pleemobiel
Begering
Kontmapje
Geslachtverkeer
Waffie
Theemuts
Koffiedoos
Volksvertegenwoordiger
Misbaar