W
picture loading error handler

Woordenschat

21 thought(s)21
thoughts
8 readers
New
Frimi Neel
Get

Nieuwe NL woorden

Nieuwe NL woorden
nieuwe woorden
woordenschat

Key thoughts

Hot Airbek
Heimatchange
Orkestbak
Wraktuur
Psycholieg
Dramaturk
Vakman
Programscheur
Dier-en-vriend
Misbaar
Beffiaan
Pleemobiel
Begering
Kontmapje
Geslachtverkeer
Waffie
Democrazy
Theemuts
Koffiedoos
Volksvertegenwoordiger
Misbaar