(Hot) AirBek — Kapsonus mond waar alleen maar leugens en hete lucht uitkomen. Bekendste NL voorbeeld: de MP

1
Hot Airbek
W
picture loading error handler
21 thought(s)21

Woordenschat

Nieuwe NL woorden
nieuwe woorden
woordenschat
Get

Explore more quotes

Heimatchange
Orkestbak
Wraktuur
Psycholieg
Dramaturk
Vakman
Programscheur
Dier-en-vriend
Misbaar
Beffiaan
Pleemobiel
Begering
Kontmapje
Geslachtverkeer
Waffie
Democrazy
Theemuts
Koffiedoos
Volksvertegenwoordiger
Misbaar