Fecri Ati'den Milli edebiyata geçenler •Yakup Kadri Osmanoğlu •Refik Halit Karay •Hamdullah Suphi Tanrıöver •Mehmet Fuat Köprülü •Ali Canip Yöntem

Get

Explore more quotes