Webcitagram

Cùng một cơn mưa, người tiêu cực sẽ bực mình vì phải trùm áo mưa, người lạc quan thì nghĩ đến cây Cối xanh tươi, không khí trong lành. Và một khi chúng ta không thay đổi được hiện tượng xảy ra, tốt nhất là nhìn nó bằng ánh mắt tích cực.Cái thiện có thể sẽ thua cái ác trong một thời điểm, nhưng chung cuộc sẽ chiến thắng

1
Tony Buổi Sáng
picture loading error handler
22 thought(s)22

Trên đường băng

Dượng Tony
Book
Success
Get

Explore more quotes