Webcitagram

Khi vay mượn của ai đó, mình phải có tâm niệm trả lại ngay lập tức, nhịn đói đi trả xong hẵng về ăn sáng. Tập thái độ vì người khác trước mọi cái lợi của cá nhân mình. Khi mình vay mượn mà chưa trả được, đừng để người khác đòi.

1
Tony Buổi Sáng
picture loading error handler
22 thought(s)22

Trên đường băng

Dượng Tony
Book
Success
Get

Explore more quotes