Webcitagram

Mình có một cuộc đời thôi, đừng có tro tàn bếp lạnh. Dù ngoài kia lạnh lẽo, lòng người quyết tâm thì vẫn rực lửa. “Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng”.

1
Tony Buổi Sáng
picture loading error handler
22 thought(s)22

Trên đường băng

Dượng Tony
Book
Success
Get

Explore more quotes