Qua việc tập trung nâng cao tính rõ ràng của bài viết, bạn  sẽ chắc chắn sẽ đạt được sự mạch lạc trong suy nghĩ của mình.
Norman Ramsey
Mục đích của công việc nghiên cứu là mở rộng kho tri thức của nhân loại, và vì thế ngay cả những công trình nghiên cứu tốt nhất cũng thành vô dụng nếu bạn không thể truyền đạt nó một cách hiệu quả ra bên ngoài giới nghiên cứu.
Micheal Ernst
Mục đích của bài báo khoa học không phải là để mô tả những gì bạn đã làm, mà để truyền đạt cho đọc giả về những kết quả nghiên cứu thành công và có ý nghĩa quan trọng, và thuyết phục độc giả về tính hợp lý của những kết luận.
Michael Ernst
Hiểu “thông điệp” bạn muốn truyền tải, và kết nối với nó trong bài báo
Đừng chăm chú vào những chi tiết về cài đặt hoặc về những thí nghiệm trừ khi trong chừng mực nào đó nó đóng góp vào luận điểm chính của bài báo
Độc giả quan tâm đến những gì hiệu quả, và tại sao nó hiệu quả, nên bạn hãy bắt đầu từ điều đó.
Nếu bạn thảo luận cách cách tiếp cận đã thất bại, hãy viết ngắn gọn, và cách làm điển hình là viết về nó sau khi bạn đã bàn luận về cách tiếp cận thành công