picture loading error handler

Nešťastie nikoho nemilovať

21 thought(s)21
thoughts
1 readers
New
Lenka Balušíková
Get

Láska je hybnou silou tohto sveta. Láskou možno liečiť i robiť zázraky.

Láska je hybnou silou tohto sveta. Láskou možno liečiť i robiť zázraky.
Šťastie
Láska
Milovanie
Sila

Aká láska je šťastná láska?

Marcus Tullius Cicero

Lásku nemožno potlačiť