Láska je väčšia než príval slov. O láske sa nediskutuje. Láska je.

0
Antoine de Saint-Exupéry
picture loading error handler
21 thought(s)21

Nešťastie nikoho nemilovať

Láska je hybnou silou tohto sveta. Láskou možno liečiť i robiť zázraky.
Šťastie
Láska
Milovanie
Sila

Explore more quotes

Marcus Tullius Cicero