Jedného dňa do tvojho života pride niekto, pri kom si uvedomĺš, prečo to nikdy nevyšlo s nikým iným.

0
Neznámy autor
picture loading error handler
21 thought(s)21

Nešťastie nikoho nemilovať

Láska je hybnou silou tohto sveta. Láskou možno liečiť i robiť zázraky.
Šťastie
Láska
Milovanie
Sila

Explore more quotes

Marcus Tullius Cicero