Webcitagram

Ozajstná láska je umenie nájsť vo svete niekoho, s kým si rozumieš lepšie než sám so sebou.

1
Henri Fréderic Amiel
picture loading error handler
21 thought(s)21

Nešťastie nikoho nemilovať

Láska je hybnou silou tohto sveta. Láskou možno liečiť i robiť zázraky.
Šťastie
Láska
Milovanie
Sila

Explore more quotes

Marcus Tullius Cicero