Webcitagram

Láskavosť je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska.

0
Andrej Dermek
picture loading error handler
21 thought(s)21

Nešťastie nikoho nemilovať

Láska je hybnou silou tohto sveta. Láskou možno liečiť i robiť zázraky.
Šťastie
Láska
Milovanie
Sila

Explore more quotes

Marcus Tullius Cicero