Webcitagram

Láska je ako príklad z matematiky...počítaš...zmýliš sa...chceš sa opraviť ale už je neskoro...zvoní

0
Albert Einstein
picture loading error handler
21 thought(s)21

Nešťastie nikoho nemilovať

Láska je hybnou silou tohto sveta. Láskou možno liečiť i robiť zázraky.
Šťastie
Láska
Milovanie
Sila

Explore more quotes

Marcus Tullius Cicero
Michael T. Flynn