Webcitagram

27. Paragrafta düşünceyi geliştirme yolu derse: tanımlama, örnekleme, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme, karşılaştırma aklımıza gelmeli.

picture loading error handler
46 thought(s)46

TYT Türkçe

(güncelleniyor~)
Get

Explore more quotes

Device:c87df974 ee94 4e0c 9025 55a969be013221848 1ci05ys.4rrlh4zpvi
Aydan Şahin